Forum

 

Regulamin rejestracji


Jest to ogólny zbiór zasad obowiązujących w gildii Leth mori Aiwe.
Inne regulaminy (np. dotyczące rozgrywki RP, czy Raidów) znajdują się w odpowiednich działach na forum.


1. Dbaj o swój język - wymagamy kultury i nie tolerujemy obrażania innych graczy.
2. Okazuj szacunek swoim przywódcom, bo niszcząc ich autorytet działasz na niekorzyść gildii.
3. Reprezentuj Leth mori Aiwe.
4. Bądź aktywny/a.

Wszyscy razem tworzymy gildię - wiedz, że od twojego zachowania w grze zależy jej reputacja.
Noś dumnie "Leth mori Aiwe" pod swoim nickiem, tym samym nie przynieś mu wstydu.Radni z Władcą podejmują wszystkie decyzje dotyczące spraw gildii.
Mają decydujące zdanie w sytuacjach spornych oraz nie regulowanych przez niniejszy regulamin.
Ich zdanie jest niepodważalne i nie podlega dyskusji.

W skład Zarządu wchodzą również Mentorzy, którzy wraz z Radnymi i Władcą dbają o gildyjne sekcje.


-Upomnienie
-Wyciszenie na komunikatorze głosowym (mute).
-Obniżenie rangi w gildii.
-Wyrzucenie